Et fremtidsrettet industrieventyr i verdensklasse

OM OSS

CNF Arena

CNF Arena handler om å bygge opp et unikt og internasjonalt ledende fagmiljø på utvikling av fremtidens grønne materialer.

CNF brukes i dag blant annet som additiv innen rom- og luftfart, bil- og batteriproduksjon, konstruksjon og i elektronikk. Mulighetene er mange og det utvikles stadig nye bruksområder.

CNF er karbon i sin reneste form og har unike egenskaper:

Utvikle sirkulære karbonverdikjede
Utvikle en sirkulær karbonverdikjede

Etablering av fagmiljø på fremtidens grønne materialer

Industripark og karbonlab

Etablering av industripark og karbonlab

Samarbeid og nettverk

Samarbeid og nettverk

VÅR BAkgrunn

CNF Arena er et samarbeid mellom MON og Bergen Carbon Solutions, delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.