BAKGRUNN

CCUS- Carbon Capture Utilization & Storage

Karbonfangstindustrien er fremdeles i en tidlig fase. Derfor fins det i dag et mulighetsrom for å utvikle høyteknologiske fagmiljøer som vokser i takt med industrien. Dette forutsetter at man griper muligheten tidlig – og det er nøyaktig dét CNF Arena handler om. Vi ønsker å etablere fagmiljøet som forsker frem og utvikler morgendagens grønne materialer, med CNF som utgangspunkt.

CNF - Carbon Nanofiber

CNF er et superprodukt, produsert med CO2 som råmateriale. BCS sin unike teknologi gjør produksjonen av CNF klimanøytral, samtidig som man reduserer og fjerner CO2 fra omgivelsene. Blander man CNF med kompositter og polymer kan et materiales egenskaper forsterkes, eller en får nye materialer med nye egenskaper. Med tilgang på de rette fasilitetene kan vi skape et nytt norsk industrieventyr som blir et betydelig bidrag til det grønne skiftet.

Den sirkulære karbonverdikjeden

Fanget CO2 kan enten lagres eller brukes til produksjon av CNF ved hjelp av BCS sin teknologi. Verden trenger begge løsningene, men ved å produsere CNF blir CO2 en ressurs som kan benyttes innen et bredt spekter av applikasjoner.

Den-sirkulære-verdikjeden

Mulige applikasjoner

Vi vet at potensialet for bruk av CNF er stort. Forskning viser at ved å bruke CNF kan man redusere utslipp betraktelig i ulike industrier, men vi trenger de fagmiljøene og infrastrukturen som utvikler fremtidens grønne materialer til fremtidens applikasjoner.

I dag brukes CNF blant anent i romindustrien, bilindustrien og innen elektronikk. I tillegg forskes det på hvordan CNF kan redusere behovet for litium i bilbatterier, samt øke effektiviteten til solceller. Dette er bare noen eksempler på hvordan CNF kan bidra inn i det grønne skiftet.

 

Mulige-applikasjoner