Samarbeid

Bergen Carbon Solutions AS er et norsk firma som produserer CNF. CO2 er råmateriale inn i produksjonen, og kombinert med norsk fornybar kraft er sluttproduktet helt i tråd med sirkulærøkonomiske og bærekraftige prinsipper.

MON KF er Vefsn kommunes næringsetat og besitter kompetanse innen bærekraftsutvikling, innovasjon pg utvikling av større FoU-prosjekter. MON leder og eier CNF Arena.

Delfinansiert av:

Nordland-fylkeskommune-logo

Vi ønsker oss flere samarbeidspartnere!

Vi ønsker å få nye aktører med oss på laget som ser mulighetene til å videreutvikle egne produkter og løsninger. Ved spørsmål eller henvendelser, kontakt oss gjerne!

Kontakt oss

CNF
Arena

+ 47 976 91 964

Ida.m.larsen
@mon.no

Fearnleys gate 7-9, Mosjøen